O MNE …

Spájam OSOBNOSTNÝ ROZVOJ s DUCHOVNÝM POZNANÍM.

Nedá sa to oddeliť. Bez poznania Vesmírnych Zákonov a ich žitia, bez poznávania Duchovných Hierarchií, Energetických tokov, Duchovných príčin chorôb, Princípov samoliečenia, Poznávania seba, Očisťovania sa od nánosov pokryvených Postojov, načítaných deštrukčných Vzorcov správania sa, Myslenia a Cítenia, bez pochopenia a odstránenia Emočných blokov sa TRANSFORMÁCIA nedá zrealizovať.

Máme preduchovniť hmotu. Od roku 2012 má každý z nás príležitosť a schopnosť zmeniť všetko, čo len chce ak je to v súlade s najvyšším Dobrom, Láskou a Svetlom.

Osobnostným rozvojom a motiváciou sa dostanete len po určitú hranicu. Ďalej sa vám dvere otvoria až vašim vlastným Poznaním.

Naučme naše srdcia myslieť!  Jediná PRAVDA je Bezpodmienečná Všeobjímajúca Láska.