ADVENTNÝ ČAS A VIANOCE

Priatelia, je práve 18.12.2017 a prežívame prvý deň štvrtého adventného týždňa. ? To všetci vieme. Vieme, že v nedeľu sa majú páliť štyri adventné sviečky a dokonca tento rok bude na štvrtú adventnú nedeľu aj Štedrý večer. Čo ale všetci nevieme, je duchovná rovina a význam adventného času a Vianoc. Myslím, že v tomto roku sa mnohým ľuďom po celom svete „rozblinkáva v hlave aj v srdci“ a začíname viac chápať, viac vedieť, viac túžime poznávať. Pre tých, ktorých duša túži poznávať, je tento môj blog, kde vám odkryjem závoj ADVENTNÉHO ČASU – 4 ADVENTNÝCH TÝŽDŇOV a VIANOC.? 

ADVENTNÝ ČAS a VIANOCE je najkrajšie, najduchovnejšie, najsilnejšie a zázračné obdobie v roku. Zem je na obežnej dráhe okolo slnka najďalej, dni sú najkratšie, sme v najväčšej tme a to je obraz aj nášho vedomia. Sme najhlbšie vo svojej vnútornej tme – svojom podvedomí.Je čas sa stretnúť s našim vlastným temnom, zbadať ho, postaviť sa mu a pretransformovať poznaním na svetlo!!! Z pohľadu vnútornej práce na sebe, je to zároveň najdôležitejšie obdobie a čas, kedy nám je znovu umožnené vyčistiť nespracované situácie, pocity a myšlienky, ktoré sme zažili počas CELÉHO ROKA. JE ČAS UPRATOVAŤ!!!???


Počas štyroch adventných týždňov máme šancu VYČISŤIŤ našu fyzickú, energetickú, astrálnu, mentálnu úroveň tak, aby sme o polnoci 24.12. mohli prijať čo najkrajší VESMÍRNY DAR.? O polnoci sa na planéte Zem rozdávajú duchovné dary a každý dostane taký dar, aký si zaslúži. 


Všade na svete sú Vianoce oslavou narodenia Krista a presne to sa aj deje vo vyšších jemnejších úrovniach. Kristus sa ako vedomie narodí v srdciach „očistených“ ľudí. Každý rok máme túto šancu, každý rok nám vesmír dáva možnosť duchovne dozrieť do blaženého stavu Lásky a Slobody cez vlastné poznanie.  Tou cestou sú 4 ADVENTNÉ TÝŽDNE. V tomto roku 2017 je 4. adventný týždeň totožný s 5.tym vianočným týždňom. V každom adventnom týždni pristupujú k človeku na pomoc duchovné bytosti a každý z nás dostáva možnosť ZNOVU prežiť, precítitiť a pochopiť SKÚŠKY, ktoré v danom roku „nezvládol“ a naopak ukážu sa mu situácie, ktoré sme „zvládli“. Inak povedané, všetko nespracované sa ZNOVU UKÁŽE a cez KRÁĽOVSKÉ CNOSTI máme šancu opraviť pokazené a vrátiť nerovnováhu do rovnováhy. ? 


Keď sa nám podarí prečistiť mentálne a astrálne telo a pocítime stav blaženej SLOBODY a vnútornej rovnováhy ( v zmysle oslobodenia sa od nízkych, ťažkých, deštrukčných emócií, podvedomých vzorcov správania sa, emocionálnych blokov… o tom som písala tu ), tak nastane posvätné spojenie a vo vašom srdci sa narodí KRISTUS – KRISTOVE VEDOMIE.? To je duchovný význam Vianoc, to je podstata a mystérium adventného a vianočného obdobia. 


1. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ – dostávame skúšky na SPRAVODLIVOSŤ?

V obchodoch je vianočná výzdoba, začína vianočná nálada a myšlienky ľudí sa sústreďujú na vianočné nákupy. Ženy majú potrebu upratovať. Je to obraz potreby duše. Duša sa chce UPRATAŤ! Opakujú sa celoročné skúšky na naše postavenie v hmotnej rovine. Hodnotíme, Posudzujeme a Porovnávame sa s inými, čo majú oni, čo si kúpime, čo si kúpili oni, prečo ja nemám a oni majú a chcela by som viac než mám a prečo nemám…. „kde je tá spravodlivosť?“… takáto nálada sa objaví a objavia sa nespracované emócie ohľadom hmotných vecí. (majetok, auto, oblečenie, deti ….) Človek má tendenciu porovnávať a posudzovať – cítiť nespravodlivosť. Je to ale len BLUD a ILÚZIA. Blud rozumu, informácia Matrixu, ktorá nás chce udržať v rovine NEVEDOMOSTI a NEROVNOVÁHY. Lebo len tak máme pre Matrix svoju cenu. Len keď sme emočne nevyrovnaní a prežívame svoje nízke vibrácie, len tak sme zdrojom energie pre Matrix. Pravdou ale je, že SPRAVODLIVOSŤ je všade a vo všetkom. Môžme to ale vnímať len ak máme POZNANIE o Vesmírnych zákonoch, o reinkarnácii, o rodových líniách … o tom som písala tu . Bez poznania PRAVDY nebudeme nikdy v rovnováhe a nebudeme šťastní. Len so skutočným poznaním pochopíme SPRAVODLIVOSŤ. 


Počas týždňa máme obrovskú možnosť znovu spracovať, očistiť a dostať do rovnováhy naše vnútro. 

Modlitbou a úprimnou túžbou po poznaní pravdy, odpustením a pokorou. 

V nedeľu pri jednej zapálenej adventnej sviečke urobíme rituál. Zrekapitulujeme si celý týždeň a celý rok v súlade s Cnosťou SPRAVODLIVOSŤOU a poprosíme bytosti 1. adventného týždňa o pomoc so spracovaním nespracovaných situácii. Modlitba je mostom z tmavého podvedomia až k svetlu. ?2. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ – skúšky na STRIEDMOSŤ-ROZVAHU-MAŤ VO VŠETKOM MIERU?


Prichádzajú silnejšie skúšky na SEBALÁSKU, SEBAĽÚTOSŤ a egoistické PRIANIA. Prichádzajú skúšky typu – „Mám právo na Lásku“…“Mám právo si niečo kúpiť a potešiť sa“…“Ja si to zaslúžim“…“Ja nemám šťastie a prečo ona má?“…“Tie deti sú také nevďačné a čo všetko som im dala!“ – Prichádza nestriedmosť na všetkých úrovniach. Ľudia si požičiavajú peniaze, zadlžujú sa kvôli darčekom. Prichádza zhoršenie zdravotného stavu a väčšia psychická labilita. V rodinách veľa hádok. Opakujú sa situácie z celého roka a je tu možnosť opravy a pochopenia. Mám to, čo potrebuje. Mám sa rada taká aká som. Počas druhého týždňa máme znovu obrovskú možnosť spracovať, očistiť a dostať do rovnováhy naše vnútro cez kráľovskú cnosť STRIEDMOSŤ. 


V nedeľu urobíme rituál s dvomi zapálenými adventnými sviečkami, poprosíme bytosti 2. adventného týždňa o pomoc so spracovaním ťažkých situácií. Modlitba je mostom z nášho tmavého podvedomia k svetlu.? 
3. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ – skúšky na ODVAHU-STATOČNOSŤ-DUCHAPRÍTOMNOSŤ?


Skúšky prituhujú. Vianoce sa blížia. Nastáva čas nenaplnených túžob, čo všetko nestihneme, obavy, strachy vystupujú z podvedomia a časté sú citové vydierania, nervozita… Dávame si otázky: „S kým budem na Vianoce?“ Kde budem?“ … tlačí nás vnútorná potreba očistiť si svoje nedoriešené vzťahy… Tu sa ukazujú naše okovy neslobody. Je čas mať odvahu a byť statoční k vyčisteniu svojho MYSLENIA. Len s čistým myslením môžme držať naše city a astralitu v rovnováhe. Je čas poznať pravdu. Mať odvahu poznať pravdu! Opakujú sa situácie z celého roka. 


V nedeľu urobíme rituál s tromi zapálenými adventnými sviečkami, poprosíme bytosti 3. adventného týždňa o pomoc so spracovaním ťažkých situácií. Každú jednu sviečku zasvätíme jednej cnosti. Úprimná modlitba je mostom z nášho tmavého podvedomia k svetlu. ?4. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ – skúšky na MÚDROSŤ-POZNANIE PRAVDY?


Sú to skúšky na našu podstatu – naše JA. Prichádzajú ilúzie o nás samých. Len ja najlepšie vyzdobím, najlepšie upracem, navarím, keď to nebude podľa mojich predstáv, nebudú krásne Vianoce, som nenahraditeľná/ý, musíme dodržať tradície, nesmiem na nič zabudnúť, len JA JA JA. Matrix nás chce udržať v hmotnom svete so zameraním na prípravu Vianoc, ozdoby, upratovanie, varenie, prípravy na večeru, balenie darčekov a podobne… Dáva nám ilúziu, že Vianoce v kruhu rodiny, to je jediné šťastie! Matrix nechce aby sme poznali PRAVDU o Vianociach. O ich duchovnej rovine. O tom, že sa máme vnútorne vyčistiť, upratať svoje podvedomie, vyčistiť si myšlienky, dať pocity a emócie do rovnováhy aby sme prijali dar, aby sa v nás mohol zrodiť kristov impulz – Kristove vedomie. Na Vianoce je najdôležitejšie byť v Pravde sám so sebou. 

Počas 4. adventnej nedele nastáva čas na stretnutie s malým strážcom prahu. Zrekapitulujeme si celý rok a celý týždeň, poprosíme bytosti 4. adventného týždňa o pomoc so spracovaním nespracovaných situácií a úprimne sa pomodlíme. Úprimná modlitba je mostom z nášho tmavého podvedomia k svetlu.?

Od 4.adventnej nedele do Vianoc dostaneme poslednú šancu spracovať nespracované. Tento rok je ale 4.adventná nedeľa zároveň Vianočným Štedrým dňom. Pripravme sa preto na zaujímavý týždeň plný zázrakov – ak budeme otvorení a budeme sa chcieť statočne pozrieť s odvahou na seba, ak chceme vidieť a žiť pravdu, máme jedinečnú šancu to zažiť. Teraz tento týždeň! 

Nezabudnime, že 24.12. o 00:00 sa rozdávajú duchovné dary. Každý dostane to, čo si zaslúži. 


A ešte jedna pomôcka. Odsledujte sa v Štedrý deň. Môžete tak „prečítať“ aj členov vašej milovanej rodiny. Zapíšte si ako sa cítite, čo zažívate, o čom rozmýšľate, na koho myslíte a ako, všimnite si kto vám zavolá, napíše, ozve sa… Vianoce sú NAŠA VNÚTORNÁ MAPA. Celé vnútro sa nám ukáže v plnej kráse a aspoň budeme vnímať svoj pokrok, svoje zmeny a to, na čom potrebujete ešte popracovať.  


Čo myslím tým POPRACOVAŤ NA SEBE????

Ukážem vám to názorne na mojom vlastnom príklade z tohoto leta. Môj milovaný muž dostal nápad, že potrebujeme kocúra. Totižto po niekoľko týždňovom „boji“ s krtkom, ktorý ničil náš upravený trávnik a po vyskúšaní rôznych osvedčených metód ako ho odplašiť, nič nefungovalo. Poslednou šancou bol kocúr. Dovtedy môj muž o žiadnom kocúrovi a mačke nechcel ani počuť. Ale to vnuknutie myšlienky bolo silnejšie. Neskôr sme pochopili, že kocúr bol dôležtý aj pre mňa. Tak sa stalo. Doniesli sme si od susedov krásneho čierneho 2 mesačného kocúrika a dali sme mu meno FALCO. Aj s jeho menom sa spája úsmevná príhoda. Všetci sme sa tešili a deti boli v siedmom nebi. Aj ja. Falco mi spával na krku a stále priadol. Bol chutnučký, zlatučký a robil nám radosť. V jeden večer, keď som zo seba zmyla make-up, ma nenormálne začali svrbieť oči. Až tak, že som si šla oči vyškriabať a môj muž mi už chytal ruky, nech ma zastaví. Do toho mi začalo tiecť z nosa. Nedalo sa to zastaviť. Nikdy pred tým som nič také nezažila. To nebolo všetko, pridalo sa aj svrbenie hlavy. Vedela som, že to nie je obyčajná nádcha a ani prechladnutie. No skvelý stav. Trvalo to pár dní a keď mi tento stav neprechádzal, začala som pátrať, čo mi je.  TO JE PRVÝ KROK. Ak chceme na sebe pracovať, je jednoducho nevyhnutná MEDITÁCIA.? Sadla som si a v tichu som sa spojila s mojim nadvedomím. Hľadala som odpoveď na otázku, „čo sa so mnou deje“? Nabehol mi obraz nášho kocúra. Dovtedy som si môj fyzický stav s naším čiernym pokladom vôbec nespájala. Na internete som si našla informácie a zistila som, že mám alergiu na mačky! Nikdy som nemala takúto alergiu. Toto bol ale už veľmi zlý stav. Stále som kýchala, tieklo mi z nosa a oči ma brutálne svrbeli. Mala som dve možnosti. Kocúrika niekomu darovať, navštíviť lekára a a zbaviť sa tak vlastnej zodpovednosti, neriešiť príčinu vzniku alergie a len potláčať prejavy liekmi. Túto možnosť som okamžite vylúčila. Nemala pre mňa žiadny význam. Viem, že každá nerovnováha na fyzickej úrovni (choroba, bolesť) má svoju duševnú príčinu. Každá nerovnováha má svoje PREČO. Má dôvod, prečo vznikla. A tak ako vznikla a prejavila sa kvôli niečomu konkrétnemu, tak má každá nerovnováha aj spätný chod naspäť do rovnováhy! Len treba nájsť to konkrétne NIEČO. Náhodné procesy neexistujú. 

Na prvý pohľad sa zdá, že to prečo a niečo bol kocúr. Ale nie je to tak. Kocúr bol v tomto procese vzniku alergie len nástrojom, cez čo sa moja nerovnováha mohla prejaviť. Poznám veľa prípadov, keď kvôli alergii na zvieratká, sa ľudia zbavujú týchto tvorov namesto toho aby sa zbavili svojej alergie. 

Ja som si vybrala ťažšiu cestu. Začala som hľadať príčinu vzniku mojej alergie.

Samozrejme, že v MEDITÁCII. Človek je multidimenzionálna bytosť, máme napojenia na všetky informácie a tak všetky odpovede máme v sebe. Chce to trochu vôle, pravidelnosť a trpezlivosť. Začala som teda hľadať. Je to ako zísť do svojho podvedomia a ísť po niti od jedného jej konca k druhému. A tam je príčina. Je potrebné nájsť semiačko, z ktorého to vyklíčilo. A potom ho vytrhnúť aj s koreňom. ?V meditácii sa mi ako prvá ukázala situácia z môjho detstva. Cítila som sa akoby som si sama sebe robila regresnú terapiu. Spomenula som si na jednu situáciu, mala som 5 rokov. Vždy som mala rada zvieratká a keď sa dalo, nejaké som doniesla potajomky domov. Raz som našla na ulici veľmi chorého a starého kocúra. Vzala som ho domov a ukryla v kočíku pre bábiky. Samozrejme, že môj otec ho podľa smradu našiel. Ako malé dievčatko som očakávala, že ho zanesieme do nemocnice, zachránime a kocúr bude s nami. Ale môj otec sa zachoval inak. Kázal mi ho vyhodiť na ulicu tam, kde som ho našla! V tej spomienke som znovu prežila obrovskú bezmocnosť, smútok a žiaľ zo straty kocúra. Pochopila som, že mi tam vznikol emočný blok – kocúr = bolestivá strata, bezmocnosť a žiaľ, takže nášho čierneho kocúrika som podvedome zo strachu z jeho straty odmietala. Hneď som si tento emočný blok vyčistila pochopením danej situácie. Oslobodila som sa cez rituál odpustenia o tom som písala tu a šla som hlbšie do seba. Cítila som, že to ale nie je tá pravá príčina vzniku alergie.  Cítila som, že je to len časť semienka príčiny alergie ale nie jeho koreň. Akoby som ošúpala jednu vrstvu cibule a našla ďalšiu, ktorú treba ošúpať. Meditovala som ďalej a prišla ďalšia situácia. Obraz speváka Falca. Náš kocúr mal jeho meno. So spevákom Falcom sa mi vybavila situácia z jednej párty u nás doma spred niekoľkých rokov, keď môj muž nie a nie ísť spať. Veľmi dlho a nahlas spieval jeho pesničky. Bola som vtedy veľmi unavená a od vtedy moje podvedomie odmietalo Falcove pesničky, ktoré boli spojené s alkoholom. A moje podvedomie odmietalo kocúra, ktorý sa volal Falco. Znovu som spravila očistný rituál a s pochopením ďalšej situácie, som šla hlbšie. Vedela som, že ani toto nie je koreň alergie. Až to prišlo! Ako blesk z jasného neba. Áno, to už bolo ONO!??? Koreňom a príčinou mojej prejavenej alergie na kocúra bola moja podvedomá alergia na inú osobuVôbec som si to dovtedy neuvedomovala. Ja a alergická na niekoho iného? Ja, taká priateľská a mierumilovná osoba? Ja, taký pozitívny človek a alergia na niekoho iného? Fuuuu, bolo to silné ale chvalabohu viem si priznať pravdu a šla som odvážne ešte hlbšie do tejto situácie. Ukázala sa mi konkrétna situácia, ktorú som v tom momente emočne nezvládla a vďaka mojej vtedy nespracovanej žiarlivosti som v mojom podvedomí zasadila semiačko alergie na jednu ženu. Z úcty k nej ju nebudem menovať. Dnes k nej cítim hlboké priateľstvo. Cítila som sa šťastne. Slzy šťastia a uvolnenia mi tiekli po tvári. Mám to! Urobila som úprimný očistný rituál, prežila som si znovu danú situáciu ale už s úplne iným postojom a cítila som ako koreň vysychá a mizne. Na jeho mieste sa rozhorel oheň a svetlo poznania. Nastal spätný chod!!!Najskôr v mojej duši a potom aj na fyzickom tele. Do troch dní mi alergia zmizla úplne. A dodnes sa nevrátila. Nie je dôvod. Môj postoj sa zmenil. Alergia mi priniesla poznanie samej seba a poznanie, že každá nerovnováha, ktorú si sami zapríčiníme má aj spätný chod. Vieme to dať naspäť do rovnováhy. Vnútornou prácou na sebe. Hľadaním príčiny. Ona je tam vždy zakorenená. Len treba mať ODVAHU na PRAVDU a nezbavovať sa vlastnej zodpovednosti. Ja som príčina a aj následok. Ja som kľúč a aj zámok.


Takže žiadne výhovorky a poďme na to! Svieťme a rozsvieťme celú našu bytosť, našu rodinu, náš národ, našu milovanú planétu. Každé svetielko sa počíta !!!


S Láskou Andrea 
?

BONUS

1. ?Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Od Lucie do Vianoc je 12 dní. Počas týchto 12 dní sa prestrieda 12 znamení zverokruhu so svojimi snosťami a neresťami, na ktoré dostaneme skúšky. 4x na MYSLENIE, 4x na CÍTENIE a 4x na CHCENIE. Priatelia, buďte BDELÍ, zapisujte si svoje zážitky, pocity, vnemy, situácie, lebo celý Vesmír vám pomáha a teraz v tomto období viete so sebou urobiť doslova zázraky! Stačí len chcieť a UPRATOVAŤ!!!


2. ?Na Vianoce ešte pred štedrou večerou robím Vianočný rituál. Poďakujem celému Vesmíru za všetky dary, ktoré mám, za to, že som zdravá, za moju rodinu, za hojnosť na všetkých úrovniach a poprosím Krista o jeho svetlo. Prijmem ho v mojom srdci, v mojom domove, v mojej rodine a poprosím ho o ochranu a pomoc na celý ďalší rok.


3. ?Na Silvestra robím rovnaký rituál ale s inou bytosťou. S archanjelom Michaelom. Ak to tak cítite, urobte to. Je čas na zázraky. 


4. ?Od Vianoc do Silvestra je presne 7 dní. Všímajte si, čo sa deje v týchto dňoch. Ukáže sa vám váš nasledujúci rok. Samozrejme v náznakoch a obrazoch.  Vzostupne sa prestrieda energia 7 planét – 7 archanjelov a vesmír vám tak ukáže vašu budúcnosť. O 00:00 na Silvestra sa zavrie brána podvedomia a čo ste nespracovali, presunie sa s vami do ďalšieho roka. Pred ničím neujdeme, tak radšej využijme tento zázračný 4. adventný týždeň a s odvahou vyriešme  všetko, čo nás trápi, škrie, ničí, ťaží, dusí, ťahá, nepustí ďalej a všetko, čo nám bráni sa rozhorieť Láskou, Pravdou a Slobodou. 


S Láskou Andrea ?