ÚLOHA MUŽA A ŽENY

V tomto blogu budem písať o MUŽOCH a ŽENÁCH.?

O tom, akú úlohu majú vo vzťahu a v manželstve. O tom, čo je poslaním týchto nádherných bytostí. O tom, že vzťah môže byť otroctvom alebo rajom. O tom, že veľmi malé % ľudí si uvedomuje, že spojenia MUŽA a ŽENY je posvätný zväzok. A o tom, že spojenie MUŽA a ŽENY je MYSTÉRIUM

Ako to ale funguje v takých “normálnych” partnerstvách? Sú spolu radi? Napĺňa ich radosťou blízkosť toho druhého? Smejú sa spolu? Alebo len riešia stále nejaké problémy ? S akým ZÁMEROM si dnes ľudia „berú“ jeden druhého? Rodina tlačí, lebo sa to patrí?… tehotenstvo?… chcú byť  “naporiadku”… tak sa to má … baba sníva od malička o bielych šatách? … založenie rodiny? …  Už v tom slove “ideme sa vziať”, „beriem si ťa“ niečo nie je v poriadku. Pripadá mi to ako vstup do otroctva. Uzatvárajú manželstvo vyspelé ľudské bytosti alebo nevedomé deti?!? Chápu muži a ženy svoje POSLANIE v manželstve? Chápu vôbec, že majú nejaké poslanie ? Čo ľudí v partnerstve naozaj spája? Peniaze? Splátka hypotéky a pôžičiek? Akože deti? Závislosť na partnerovi? Image pred okolím? Očakávanie okolia? Čo robia partneri spolu radi? Nedávno som položila túto otázku mojej blízkej osobe a ona stratila reč… nevedela mi na otázku chvíľu odpovedať … so slzamy v očiach po chvíli povedala “NIČ” a pochopila, že okrem diaťaťa ju s partnerom nič nespája. A to dieťa je dlhodobo choré! Náhoda? Tá neexistuje!!! Akým vzorom sme pre svoje deti? Aké životné prostredie – BIOPOLE tvoríme pre naše deti? Čím ich chováme, akou energiou? Sú deti v dnešnej dobe zdravé alebo choré? Aká je KVALITA VZŤAHOV??

Počas mojej Transformácie som prežila rôznu úroveň partnerstiev. Od najhoršieho “OTROCTVA” – chcenia rozhodovať a vlastniť partnera, cez emocionálne vydieranie, image navonok, apatiu voči sebe, zmeny Lásky v kamarátstvo až po vedomé harmonické Láskyplné partnerstvo s pochopením svojej úlohy.?

Moje prvé manželstvo a vzťah bolo spojenie dvoch nevyspelých egoistických a egocentrických bytostí plných strachov, obáv, nedôvery, očakávaní od toho druhého, súťaženia medzi sebou, chcenia sa vlastniť a ovládať navzájom, plné hnevu, výčitiek a sebaľútosti…?Navonok sme ale boli krásny až ideálny pár. ? Vo vnútri chaos a boj. Žiadna integrita! Čo sme mohli vytvoriť? Na fyzickej úrovni dve krásne deti ale na duševnej a duchovnej úrovni sme tvorili démonov a tí nás pekne ovládali. Cucali nás, chovali si nás ako zvieratká na farme. ?Navzájom sme sa ničili! Chceli sme zmenu od toho druhého! Naše egá nepriznávali vlastné chyby a zodpovednosť. Boli sme dve nešťastné duše, ktoré na začiatku spojil záblesk Lásky ale nevedeli sme to udržať. Ale pri tom sme túžili po Láske. Každý túži. ? Neprikladali sme polienka na spoločný posvätný oheň Lásky ale sme tento oheň nechali vyhasnúť. Nestarali sme sa oň. Nekŕmili sme naše duchovné dieťa a ono zomrelo. Nechali sme zomrieť našu Lásku.? Naše biopolia a spoločné biopole rodiny nebolo plné svetla ale plné špiny a tmy. Úžasné životné prostredie pre naše deti! Tak to aj skončilo. Deštrukciou. Keď sa naše nespracované energie začali prejavovať a zhmotňovať na zdraví našich detí, keď mi skoro trojročný syn zomrel v nemocnici v náručí a nikto nevedel určiť diagnózu, musela som konať! Bola to posledná potrebná šupa kladivom po mojej hlave od duchovných bytostí! Halooooo, preber sa už ! Zmeň to! Zmeň sa! ALARM!!!!!!???


Pochopila som!!! Zmenila som sa a zmenila som celý môj život. Ak je to v súlade s dobrom a svetlom pre všetkých, zmena je požehnaná.
?

MY MUŽI a ŽENY, máme veľmi dôležitú úlohu! Už ju stačí  „len“  POZNAŤ a POCHOPIŤ. VESMÍRNY ZÁKON hovorí:”Keď prosíš, dostaneš, keď hľadáš, nájdeš, keď klopeš, tak ti otvoria!” ?A tak som prosila, hľadala a klopala… Informácia, ktorú som veľmi chcela, ku mne vždy nejako prišla, našla si cestu. Pritiahla som si ju do svojho života. 

Získala som POZNANIE o úlohe ŽENY a MUŽA. Podelím sa s vami oň.?

Predstavte si sochu v životnej veľkosti. Zobrazuje ženu, muža a dieťa. 

Muž stojí, opiera sa o palicu, ktorú drží v ľavej ruke a v pravej zodvihnutej ruke drží lampáš s horiacou sviečkou. Má na sebe dlhý purpurový plášť, ktorým zozadu chráni svoju ženu a dieťa. Purpurovo červená farba, je farba kráľov a farba prvej čakry v našom energetickom systéme. Vyjadruje vzťah k hmote, k Zemi. Muž vzpriamene stojí a pozerá sa rozhodným pohľadom do diaľky. Svieti si na cestu lampášom a udáva smer.

Žena sedí pred ním v tesnej blízkosti a v srdci a v tvári jej žiari Láska. Má na sebe dlhý tmavomodrý plášť a v náručí drží dieťa. Modrá je farba neba a našej šiestej čakry – tretieho oka, intuície, jasnozrivosti a spojenia sa svyšším JA. Žena sa pozerá na dieťa a kojí.  

Taký je obraz ideálu partnerstva vo fyzickej hrubohmotnej úrovni. Keď sa na čokoľvek a kohokoľvek začnete pozerať srdcom, ukážu sa vám aj ďalšie jemnohmotnejšie úrovne a získate hlbšie poznanie. Tak ako z tejto sochy. ?

Žena má za úlohu zapaľovať a udržiavať oheň v mužovom lampáši. Bez ohňa a svetla muž nevidí kade kráča. Blúdi. Potrebuje svetlo! Čím žena zapaľuje mužovi oheň? Na fyzickej úrovni zápalkou. Na duchovnej úrovni svojím vnútorným svetlom – Láskou. Svojou čistotou myšlienok a emócií. Hlavne emócií. Svojím napojením na duchovné svety (modrý plášť), svojím poznaním a žitím v súlade s vesmírnymi zákonmi, poznaním a spoluprácou s hierarchiami duchovných bytostí.  Ona je mužovým duchovným impulzom, ona je mužova anténa a inšpirácia! Žena je vždy jednou nohou v neby alebo v pekle. Podľa toho aj svieti mužovi na cestu do NEBA alebo do PEKLA! ?

Ženina úloha v domácnosti je udržiavať čistotu a podávať jedlo (žena kojí dieťa). Je dôležité v akom vnútornom naladení upratuje a varí. Jej energia je vo všetkom, čo robí. Upratujete a varíte radi? Akú energiu dávate do jedla pre svoju rodinu? Upratovanie a ČISTENIE je úloha ženy aj na úrovni spoločného emočného a myšlienkového tela partnerov! Keď sa dvaja ľudia spoja manželským sľubom, vytvorí sa ich spoločné BIOPOLE. Ich spoločné životné prostredie. O tom som písala tu.  Už to nie je práca na čistote iba MôJHO BIOPOĽA ale aj na úrovni NÁŠHO BIOPOĽA!!!? Žena svojou vnútornou čistotou určuje kvalitu vzťahov v rodine!? 

ALE!!! Žena je schopná žiariť duchovnými cnosťami a zapáliť mužovi svetlo v lampáši len vtedy, keď cíti ochranný štít (purpurový plášť) svojho muža za sebou, keď vidí, že muž má jasný cieľ, muž vie, kam ide a žena mu svieti na cestu. Keď muž je silnejší v myšlienkovom svete než ona a stojí pevne v hmote (palica). Žena potrebuje vedomého muža. Bez neho nevie naplniť svoju úlohu!!! ?

Muž potrebuje od svojej ženy PODPORU a žena od svojho muža OPORU! 

Muž ja AKTÍVNY princíp – dávanie, aktivita, realizácia, pretváranie hmoty, živel OHEŇ, DEŇ a pod. Žena je PASÍVNY princíp – prijímanie, vnútorné pretváranie, pokoj, živel VODA, NOC.?

V partnerstve muža a ženy sa odráža Vesmírny zákon polarity. JING a JANG.?  

Žena a Muž sú dva na prvý pohľad opačné princípy, ktoré sa dopĺňajú do jedného celku, jeden v druhom vzniká, jeden bez druhého nemôžu existovať, jeden bez druhého nevedia tvoriť! Vedia TVORIŤ len vedomou spoluprácou v Láske. Ako deň a noc, ako mesiac a slnko, teplo a zima, biela a čierna… ?

Aj semiačko najskôr v tichu, v tme a vlhku naberá energiu do seba, zakoreňuje sa, začne klíčiť. K rastu potrebuje slnečný a mesačný svit, vodu a oheň – svetlo a teplo. A až po trpezlivej spolupráci dvoch princípov a všetkých živlov prinesie plody!?

Dieťa je fyzickým obrazom výsledku spojenia muža a ženy v hmotnej úrovni. Žena dáva dieťatku stravu. Pravidelne, každý deň. Inak dieťa zomrie. Ale muž a žena majú DIEŤA aj na duševnej a duchovnej úrovni! Ich dieťa je Láska alebo Deštrukcia. ???

Muž a žena sú si navzájom dva BRÚSNE KAMENE, ktoré majú jeden z druhého vybrúsiť dva krásne DIAMANTY žiariace Čistotou, Láskou, Prosperitou, Zdravím, Radosťou, Poznaním…? 


Muž a žena sú DVA PILIERE, ktoré podopierajú jednu strechu. Nemôže sa jeden pilier opierať o druhý, inak by strecha spadla. Muž a žena je tvorivá spolupráca dvoch vedomých slobodných ľudských bytostí, v ktorých sa ukrýva nesmrteľná iskra Lásky.
? Naším cieľom je preduchovniť hmotu naším duchovným poznaním. CNOSŤAMI KRÁĽA a KRÁĽOVNEJ. Viete o tom, že manželstvo mohli niekedy dávno uzatvárať len vysoko duchovne vyspelé zasvätené bytosti? Len kráľ a kráľovná? Nie preto, že mali ten status a nie kvôli majetkom. Preto, lebo mali cnosti kráľa a kráľovnej. A mohli tak tvoriť, rozhodovať a s múdrosťou vládnuť vo vysokých čistých vibráciách, napojení na duchovných učiteľov.?


Teraz viem, že vzťah je najkrajšia CESTA k POZNANIU.? Samej seba, iných a Boha (Zdroj, Vesmír…) Vždy zrkadlí mňa samú. Je to Vesmírny zákon. Keď som ho počula prvý krát, otriaslo to so mnou. PARTNER a kvalita VZŤAHU je moje ZRKADLO! To, čo mi vadí na druhom, zrkadlí to, čo je VO MNE.? Len to sa môže rozozvučať, čo mám. Zákon rezonancie, Zákon príťažlivosti rovnorodého. Podobné priťahuje podobné. Len to, čo mám, reaguje. Reagujem na to, čo mám. A moja duša cíti, že to treba pretransformovať, tak mi to názorne ukazuje cez zrkadlenie na iných ľuďoch.  Veľmi jednoducho povedané: „Moje prežívanie je vnímanie odrazu môjho vyžarovania.“ ?

Fuuuuu… tak to bolo na mňa naozaj veľa. EGO hneď reagovalo, že to je najväčšia blbosť akú som kedy počula a nie je to tak! !!!!!!!!! ? Verte mi, že je to tak! Ale PRAVDU každý zistí len svojím vlastným poznaním. Začala som namiesto posudzovania a odsudzovania iných, pozorovať seba. Zapisovala som si, čo mi na iných vadí a bolo tohooooooooo…. Prvý krok je priznať si to. Pripustiť, že mám to aj ja! Tým EGO stratí svoju silu a moc nad vami, oslabíte ho. Dáte šancu vašemu vyššiemu JA aby vo vás prehovorilo a sprevádzalo vás vašou transformáciou. S vďačnosťou a pokorou prijmite všetky svoje nedostatky. Budťe k sebe pravdivý a láskavý. A začnite sa meniť v konkrétnych situáciách. 

O tom som písala tu. Reagujte inak.?  

Pred pár mesiacmi mi môj 18 ročný syn povedal: „Mami, keby som nevidel vás dvoch ako žijete a ako sa k sebe správate aj po toľkých rokoch, tak by som v Lásku vôbec neveril. Chcem mať taký vzťah, ako máte vy. Keď vidím tie hrozné choré vzťahy okolo mňa, dávate mi nádej a vieru.“ … myslím, že takéto úprimné slová od pubertálneho chalana sú to najkrajšie, čo vám môže dieťa dať. V takýchto momentoch viem, že idem správnou cestou a svietim!?… no a môj syn si do života pritiahol nádhernú (aj vnútorne) babu, presne takú po akej túžil…? 


Ak chcete zažiť zázrak, tak POĎAKUJTE SVOJMU MUŽOVI ( svojej žene, dieťaťu) ZA TO, ŽE JE. Za to, že je súčasťou vášho života. Za to, že aj vďaka nemu môžete spoznať seba a transformovať svoju osobnosť. Každý človek, ktorý vás miluje, je vzácny dar. Ja za dary ďakujem Bohu každý deň.?

S Láskou Andrea ?